ประกาศ ผู้โชดดีประจำสัปดาห์ที่ 4 โบนัส Happy Wednesday!

บนัส Happy Wednesday!
ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสนทนาสด
เพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะค่ะ

wen