พูดอย่างไรกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้าหรอกที่ชื่นชอบคนที่สื่อสารกันอย่างรู้เรื่่อง แต่ก็ต้องเป็นกับทุกคนด้วยไม่ใช่กับลูกค้าเท่านั้น เราจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ทำการค้าขายกับเราด้วย ดั่งนั้นการพูดจาดำเนินธุระกิจกันอย่างรัดกุมและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพจะช่วยทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีๆกับเราจึงทำการค้ากันได้อย่างยาวนาน และการสอบถามลูกค้านั้นเราควรจะถามปัญหาที่ปลายเปิด ไม่ใช่ถามปัญหาให้ลูกค้าตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั่น และนอกจากพูดแล้วการใช้ภาษาท่าทางหรือภาษากายในเชิงบวกก้จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้า ภาษากายในทางบวกก็อย่างเช่น
**แววตาที่รับฟังอย่างเข้าใจ
**น้ำเสียงที่ราบเรียบและอ่อนนุ่ม
**ใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเป็นมิตร
**สบตาลูกค้าระหว่างการพูดและฟัง
**พูดโต้ตอบในเรื่องเดียวกัน
**พูดด้วยความสุภาพ
**พูดให้ตรงประเด็นและกระชับ
และในการพูดนั้นเราควรพูดให้ตรงจุดหรือที่เรียกว่ายิงเข้าเป้านั้นแหละ เพราะหากพูดอ้อมไปไม่ตรงจุดที่ลูกค้าไม่ต้องการแม้จะพูดมากไปก็ไร้ผล แถมยังเป็นการเสียเวลาเปล่าอีก สู้พูดสั้นๆแล้วได้ใจความก็พอแล้ว การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการพูดที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง ก็จะช่วยทำให้การค้าขายของเรานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย