Month: August 2015

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

การมีน้ำใจนักกีฬานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกๆ สังคม ทุกชาติทุกภาษาล้วนต้องการให้ประชาชนพลเมืองของตนเองทุกคนมีน้ำใจนักกีฬาในจิตใจทั้งสิ้น โดยมีความเชื่อว่าถ้าประชาชนพลเมืองทุกคนมีน้ำใจนักกีฬาแล้วนั้นจะช่วยทำให้สังคมเกิดความร่วมมือกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคีกัน ช่วยกันรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมที่วางไว้ ท้ายที่สุดก็เป็นวิถีทางนำมาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันของสังคมได้อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้ศึกษาและเข้าเรียนในระบบโรงเรียน โดยมีเป้าหมายของการศึกษาคือ จะต้องพัฒนาให้เขาเหล่านั้นมีความพร้อมทั้ง ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เมื่อมีเป้าหมายดังกล่าวแล้ว การศึกษาในแต่ละแขนงวิชาแม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน โดยในส่วนของวิชาพลศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีทักษะในการเคลื่อนไหวและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกต้อง ช่วยปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล และมีจิตใจที่แจ่มใส ร่าเริง ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงการคิดวางแผนหรือการพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเอง และได้ฝึกประสบการณ์การเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งนี้กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทางพลศึกษานั้นได้จำลองการอยู่และการทำงานร่วมกันในสังคมมาให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและเรียนรู้ถึง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของตนเองในสังคม โดยในขณะที่เล่นกีฬา เขาจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบ ซึ่งถ้าเขาละเลยบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วจะเกิดผลเสียต่อทีมและการแข่งขันอย่างไร ซึ่งการที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องนั้น เขาจำเป็นที่จะต้องมีทักษะที่ดี มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง และมีไหวพริบสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี จึงแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เด็กได้เล่นกีฬาอยู่นั้นเขาจะต้องบูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถทั้งหมดของเขาแสดงออกมาอย่างเต็มที่ และช่วยให้เขาสามารถมองเห็นว่าการใช้ชีวิตในสังคมก็เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาที่จะต้องมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมของชีวิตจริงเขาก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผู้มีน้ำใจนักกีฬา

พูดและฟังอย่างไรให้คนอื่นชอบ

พูดและฟังอย่างไรให้คนอื่นชอบ

ก่อนอื่นถ้าจะพูดถึงเทคนิคการพูด เราก็ควรจะรู้ว่าทำอย่างไรคนอื่นถึงจะชื่นชอบ ซึ่งก็มีเทคนิคง่ายๆที่เราสามาถรทำได้และเมื่อทำแล้วก็ได้ผลอย่างดี ซึ่งมีเทคนิคที่ควรจะรู้กันคือ
1. อารมณ์ดียิ้มแย้มอยู่เสมอ คงไม่มีใครอยากจะพูดคุยกับคนที่มีหน้าตาบูดบึ้ง หรือว่าขี้หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาต่างจากคนที่อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและคนที่มีบุคลิกอย่างนี้ก็ย่อมจะมีเพื่อนมากมายมาล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เสมอ
2. เอาใจใส่รายละเอียดของผู้อื่น ใครๆก็ล้วนแล้วแต่อยากจะเป็นคนสำคัฟยดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรเลยที่คนเรานั้นจะรู้สึกดีหากว่าอยู่กับคนที่คอยเอาใจใส่และจดจำรายละเอียดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่งเล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตาม
3. รู้จักฟัง เสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่ฟังก็คือ การที่เรารู้จักฟังคนอื่นพูดไม่ผูกขาดการสนทนาเพียงคนเดียว เพราะนั่นอาจจะทำให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัดที่จะคุยกับเราก็เป็นได้ เพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้พูดอะไรเลย
นี้แหละคืออานุภาพของร้อยยิ้มและการฟังผู้อื่นและการเอาใจใส่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ผู้คนสนใจและจดจำเราได้เป็นอย่างดี

สตาร์ พลาซ่า อรัญ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวปี 2558

สตาร์ พลาซ่า อรัญ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวปี 2558

สตาร์ พลาซ่า อรัญ ตลาดช็อป ที่ใหญ่ที่สุด ที่มีสินค้ามากมาย หลากหลาย เป็นตลาดขายปลีก ขายส่ง ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่แห่เข้ามาเที่ยวปอยเปต เมืองคาสิโน ซึ่ง สตาร์ พลาซ่า อรัญ ตลาดช็อปปิ้ง ที่ใหญ่ที่สุด เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ปี 2558 สตาร์ พลาซ่า  เตรียมพร้อมทั้งความสะดวก สบาย  ด้านโกดังเก้บสินค้า  มีการจัดเป็นห้องแถว จัดเรียงตามประเภทสินค้า แต่ละประเภท เป็นหมวดหมู่ ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชม เลือกสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งบริเวณที่จอดรถนั้นกว้างขวางใหญ่โต นักท่องเที่ยวสามารถหาที่จอดรถได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลา สตาร์ พลาซ่า อรัญ หน้าด่านปอยเปต จะเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามา สามารถจับจ่ายซื้อของได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ สตาร์ พลาซ่าจะเป็นที่ช็อปปิ้งที่นักช็อปจะประทับใจที่สุด และที่สำคัญ เศรษฐกิจในอรัญ จังหวัดสระแก้ว จะเติมโตมากขึ้นในอนาคต

เคล็ดลับการซื้อผักที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!!

เคล็ดลับการซื้อผักที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!!

ทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใช่มั้ย?  จริงๆแล้วเราต้องเลือกผักยังไง น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัย

กะหล่ำปี  วิธีการเลือกกะหล่ำปี อย่างแรกเลยดูด้วยตาเปล่าว่าด้านนอกมีสีเขียวปกติมั้ยตรวจดูว่ามีใบเปลี่ยนสีหรือไม่ ลองเขย่าด้วยมือว่ามีเสียงแปลกๆหรือเปล่า

มันฝรั่ง  ต้องเลือกมันฝรั่งที่เปลือกสมบูรณ์ พยายามเลือกลูกที่กลมมน ยิ่งกลมยิ่งปลอกง่าย มันที่เปลือกหนาจะหวานเหมาะสำหรับนำมาต้มมาตุ๋น  มันฝรั่งที่เปลือกเงาเรียบลื่น จะเนื้อแน่น กรอบ เหมาะสำหรับนำมาผัด มันฝรั่งที่ผลใหญ่เกินไปอาจจะีอายุมากเส้นใยมากจะทำให้เนื้อหยาบ

ผักกาดหอม  เวลาเลือกผักกาดหอม นอกจากจะต้องดูว่าใบสีเขียวสดแล้ว ยังต้องดูตรงโคนด้วย โคนต้นต้องขาวๆถึงจะสด ใบยิ่งเปราะจะยิ่งดีแล้วบนใบต้องเป็นเงางาม  ถ้าเอาหยดน้ำลงไป น้ำต้องไม่แยกตัวออก

บร็อกโคลี่   เวลาเลือกบร็อกโคลี่ ยิ่งส่วนดอกสีเข้มเท่าไร ยิ่งแสดงว่าได้รับแดดเพียงพอ สารอาหารก็จะยิ่งสูง  ดอกต้องระเอียดและไม่มีจุดเหลืองจุดดำ บงบอกว่าสดดี

แครอท   อยากได้แครอทหวานๆต้องเลือกที่ผิวเป็นเงา ไม่มีรอยแผล พวกที่ยังมีก้านสีเขียวถือว่าดีที่สุด วางบนฝ่ามือแล้วรู้สึกถึงน้ำนัก ลักษณะผลแข็งแรง ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป แครอทที่ขนาดสม่ำเสมอเป็นทรงท่อจะหวานกว่า

น่าฝนในปอยเปต

น่าฝนในปอยเปต

ถึงฤดูฝนทีไรเป็นต้องลำบากทุกที   ช่วงฤดูฝนนอกจากความชุ่มฉ่ำของสายฝนที่โปรยปรายลงมาแล้ว ความเฉอะแฉะ เลอะเทอะ เปียกปอน อาจทำให้ใครหลาย ๆ คนเบื่อไปตามกัน  จนไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆ ปอยเปตฝนตกหนักทุกวัน ชีวิตที่แสนวุ่นวาย เจอปัญหา ถนนลื่น อุบัติเหตุ ก็เยอะ เดินทางไปทำงานก็ลำบากมาก ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา มีน้ำท่วมขังถนน และบ้านเรือนประชาชน ขยะอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวรกว้าง  สำหรับใครที่จะเดินทางมาเสี่ยงโชคที่ปอยเปตคาสิโนในช่วงน่าฝนก็จะพกร่ม  เสื้อกันฝน รองเท้าที่สูงหน่อยเพื่อป้องกันน้ำสกปรกที่ขังอยู่ตามถนนกระเด็นใส่  ปอยเปตคาสิโนน่าฝนมันทำให้ชีวิตของใครบางคนได้มีโอกาสโลดแล่นไปกับความลับในช่วงฤดูแบบนี้  ความลับที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดครึ้มของก้อนเมฆสีดำ ที่กำลังจะบอกว่าฝนกำลังจะตกในไม่ช้า นั่นแหละค่ะคือความลับของฤดูฝน

ข้อคิดการงาน สำหรับชีวิตก้าวหน้า

ข้อคิดการงาน   สำหรับชีวิตก้าวหน้า

ในเมื่อชะตากรรมไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเรา  ทำไมเราไม่สร้างความยิ่งใหญ่ให้ชะตากรรมของเราด้วยมือของเราเอง  ในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  จงกำหนดชะตากรรมด้วยนํ้ามือของตนเองเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จให้จงได้ดังนั้นวิธีคิดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

สามารถสรุปได้ดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นจริงจังต่องานที่ทำ   หรือไม่ละทิ้งกลางคัน

2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และเชื่อว่าจะสร้างสรรค์งานที่รับผิดชอบให้ลุล่วงได้ด้วยพลังกายและใจที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ

3. มีความกล้าในการเผชิญกับปัญหา  มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเสมอ

4. มีความพยายามที่จะสร้างเป้าหมายในชีวิตอย่างท้าทาย

5. มีความกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่  บนพื้นฐานของความถูกต้องและปลอดภัย

6. มีความพร้อมที่จะยอมรับคำติชมของผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง

7. มีความคิดริเริ่ม   สร้างสรรค์  คิดในมุมมองใหม่ๆ

8.มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย  และอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มที่

จงสร้างความยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

เพื่อกำหนดชะตากรรมให้เป็นไปตามที่ต้องการ ด้วยตัวของเราเอง

 

สุดยอด…ออกหวย3ตัวหน้า

สุดยอด…ออกหวย3ตัวหน้า

”มันส์กันสะเด็ดแน่ ๆ จร้า บรรดาเซียนหวย…คอหวย…ทั้งหลาย คอยลุ้นกันให้ดีนะ กับยุทธวิธีแก้ไขปัญหาราคาหวยแพงของรัฐบาล”
1. เพิ่มรางวัลที่หนึ่ง จาก 2 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โดยผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง จะได้รับเงินรางวัลฉบับละ 3 ล้านบาท หรือสลากเต็มใบ (เท่ากับ 1 คู่) ได้รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท

2. ยกเลิกรางวัลพิเศษ หรือที่เรียกกันว่ารางวัล Jackpot ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

3. รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จะเป็นการออกรางวัลสัญจร ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนเทศบาล 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

4. การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2558 นี้ จะปรับเปลี่ยนจากปัจจุบันที่มีการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รวม 4 ครั้งมาเป็นเวลานาน เป็น ออกรางวัลเลข 3 ตัวหน้า รวม 2 รางวัล และรางวัลเลข 3 ตัวท้าย อีก 2 รางวัล โดยทุกรางวัลเลข 3 ตัว จะได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

ถึง กองสลากจะมีการเปลี่ยนแปลงรางวัล  แต่ Casino1988 ก็ยังมีหวยให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะค่ะ  สนใจสมัครได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ

รู้ทันขบวนการสร้างความแตกแยกทางสังคม

รู้ทันขบวนการสร้างความแตกแยกทางสังคม

คำว่าสังคม    ย่อมมีบุคคลมากกว่า2บุคคลขึ้นไปหรือหลายๆบุคคลรวมกัน สังคมมีอยู่หลายระดับหลายประเภท  เมื่อเราตื่นเช้าเราเดินออกจากบ้านเราก็เจอสังคมแล้ว  อาจจะเป็นสังคมที่โรงเรียน  สังคมที่ทำงาน  หรือสังคมทางธุรกิจอย่างไรก็แล้วแต่ แต่นั่นเราเรียกว่าสังคม

วันนี้หมวยขอพูดถึงเรื่องของสังคมไทย ในส่วนของหมวย  และขบวนการที่สร้างความแตกแยกทางสังคม  ขณะนี้สังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุควิกฤติทางสังคม  สังคมเสื่อมโทรม เกิดการทะเลาะวิวาท แตกแยก เห็นต่างหรือ ขาดความสามัคคี นั่นเอง จะเห็นได้จากข่าวทางทีวี คำบอกเล่าหรือสื่ออนไลน์  การวางระเบิด  เพื่อหวังเอาชีวิต  การวางระเบิดเพื่อปั่นป่วนทางสังคม หรือเพื่อจุดประสงค์ไดๆก็แล้วแต่ๆนั่น ไม่ได้มีผลดีกับประเทศไทยอย่างแน่นอน

ทุกวันนี้ทุกคนต่างคงปฏิเสธไม่ได้เป็นแน่แท้ว่าสังคมออนไลน์หรือสื่ออนไลน์โซเชี่ยลเนตเวิร์คได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเราเสียแล้วหรือเรียกได้ว่า  ปัจจัยที่5เลยที่เดียวเชียว ขบวนสร้างความแตกแยกทางสังคมก็เช่นกันทุกวันนี้ก็อาศัยโลกออนไลน์เป็นสื่อ ในการสร้างความแตกแยกหรือ สร้างความปั่นป่วนเพื่อไห้เกิดการเข้าใจผิดเช่นการโพสน์  การแชร์  ต่อๆกันมาโดยไม่มีที่มาที่ไป และใส่แคปชั่นที่ทำไห้เกิดความโกรธเคืองโกรธแค้น ปลุกใจไห้โมโห สังคมไทยเรามี  3สถาบันสูงสุดที่คนไทยไห้ความเคารพ นั่นได้แก่  สถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ถูกโจมตีหลักได้แก่3สถาบันนี้หากสังคมไทยขาดสิ่งยึดเหนี่ยวหรือไม่มีสถาบัน3สถาบันนี้แน่นอนว่าความแตกแยกบังเกิดแน่นอน   เรามาดูขบวนการทำลายความน่าเชื่อถือว่าเขาทำอย่างไรกันบ้างเพื่อหลีเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ

1   สถาบันชาติ  จะเห็นได้ว่ามีการแชร์การด่า  การใส่ร้ายป้ายสีจากคนที่ไม่หวังดีและส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย  มีอาจอัดคลิปด่าทอดูถูกและเหยียดหยาม โดยอ้างชื่อว่าเป็นคนไทยเพื่อไห้คนมองคนไทยไม่ดีหรือแม้กระทั่งการดิสเครดิตของคนในประเทศด้วยวิธีต่างๆเป็นต้น

  2   สถาบันศาสนา  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากเป็นอันดับ1  มาช้านานและถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติเลยก็ว่าได้ เพราะเหตุนี้ขบวนการสร้างความแตกแยกจึงต้องการทำลายล้างสาสนาพุทธไห้หมดไปจากชาติไทยจะเห็นได้จากการสร้างข่าวเสื่อเสียไห้วงการพระสงฆ์  การใส่ร้ายป้ายสีวงการผ้าเหลืองเช่นการตัดต่อคลิป พระมั่วสุม พระเสพเมถุน  พระดื่มเหล้าหรืกระทั่งการแชร์ภาพพระที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่านั่นเป็นของจริงหรือปลอมไม่มีที่มาที่ไป นั่นเอง  เพราะฉนั้นหากเราเห็นในลักษณะนี้ไห้หยุดการแชร์ การ โพสน์การวิพากษ์วิจารณ์  โดยไร้ซึ่งหลักฐานเพราะนั่นเท่ากับว่าเราได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้เข้าไห้แล้ว

3  สถาบันพระมหากษัตริย์  ชาติไทยเราปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เราประชาชนชาวไทยล้วนรักและศรัทธาในพระมหากษัตริย์มาช้านานขบวนการนี้ก็ไม่รอช้าที่จะสร้างข่าวหรือปล่อยข่าวไห้คนเกลียดชังหรือพยายามเปลี่ยนแปลงระบบนี้ไห้ได้โดยการตัดต่อภาพ  คลิป และ เสียงที่อ้างว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง  การทำลายความน่าเชื่อถือ  ไห้เกิดขึ้นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเราชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง หากพบเจอไห้หยุดการแช์ การโพสน์ ที่ไรซึ่งหลักฐานนั้นเสียหรือสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบไห้รับทราบเพื่อไม่เป็นการตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป

ท้ายที่สุดแล้วหากการกระทำทุกการกระทำขาดการไตร่ตรองหรือพิจารณา  ผลเสียย่อมเกิดกับตัวเราและคนรอบข้างถ้าร้ายแรงหน่อยก็อาจจะกระจายออกสู่สังคมหากเราไม่รู้บทบาทหน้าที่ของเราเอาสนุกอย่างเดียวเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อแน่นอน  สังคมไทยจะร่มเย็นและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งหากคนทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันผลักดัน  ท้ายนี้หมวยขอไห้วิกฤติชาติทุกอย่างผ่านพ้นไปโดยเร็ว และขอไห้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ  เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ  บั้ยยยส์……….

เตือนภัยให้ระวังพวกมิจฉาชีพ

เตือนภัยให้ระวังพวกมิจฉาชีพ

พวกมิจฉาชีพ หรือเอาง่าย ๆ โจร! เดี๋ยวนี้ระบาดเยอะ โดยบอกว่าจะให้เงินกู้ จะให้ผ่อนทอง จะให้เงินหมุนเวียน

แต่ต้องโอนเงินค้ำประกันไปก่อนไปกันให้รู้ทั่ว ๆ โอนไปแล้วอย่าหวังว่าจะได้เงิน โอนไปแล้วคือเป็นควาย จบข่าว!

มีเยอะนะค่ะ ทั้งเพจ ทั้งกลุ่ม เยอะแยะไปหมด คนเราพอหน้ามืดก็เอาหมด ระวังไว้ด้วยนะค่ะ คนเลว ๆ มันเยอะมันมาหลายรูปแบบ

แอบอ้าง บางล่ะโดยการให้โอนเงินกองทุนหรือเข้ามุลนิธิแต่เอาเงินเข้าบัญชีของเขาเองแต่แอบอ้างว่าเข้ากองทุนนั้นๆ ก่อนที่จะโอนเงินจึงอยากให้ตรวจสอบข้อมูล

ให้ระเอียดก่อนเงินทองหายากมากๆนะค่ะทุกวันนี้มันมาหลายรูปแบบเสียเหลือเกินมันหากินแบบนี้ได้เพระคนบางคนมีความละโมภอยากได้และบางคนก็ใจบุญชอบทำบุญ

จึงมาเตือนกันเอาไว้ด้วยคความปารถนาจาก casino1988 ค่ะ

 

 

ประชาชนไทย-เพื่อนบ้านชาวกำพูชา ช่วยเป็นหูเป็นตา

ประชาชนไทย-เพื่อนบ้านชาวกำพูชา ช่วยเป็นหูเป็นตา

เป็นข่าวที่หน้าเศร้าใจยิ่งนัก จากกรณีเหตุคนร้ายลอบ วางระเบิดที่ศาลพระพรหม แยกราชประสงค์ จนมีผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและต่างชาติ 20 ราย บาดเจ็บ 123 คน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่วงจรปิดจับภาพชายต้องสงสัยลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ ใส่เสื้อสีเหลือง สะพายเป้เข้ามาในศาลพระพรหม ก่อนยัดกระเป๋าไว้ใต้ที่นั่งแล้วออกจากจุดเกิดเหตุก่อนระเบิดเพียง 3-4 นาที

ล่าสุดมีรายงาน ข่าวแจ้งว่าหลังสอบสวนพยานทั้งวินจยย.และคนขับรถตุ๊กตุ๊ก จนเมื่อรู้จุดขึ้นลงรถของชายเสื้อเหลืองแล้ว จึงส่งกำลังลงไปติดตามถึงแหล่งกบดาน และได้พยานหลักฐานเพิ่มขึ้นอีกมาก พบเบาะแสกลุ่มขบวนการที่ร่วมมืออีกหลายคน จนเริ่มเห็นภาพชัดเจน และเชื่อว่าหากชายเสื้อเหลืองยังกบดานในประเทศก็น่าจะมีโอกาสจับกุมได้ รวมถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังทุกส่วนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นทางการไทยก็ไม่ได้มองข้ามจุดรอยต่อตามตะเข็บชายแดน เช่น ตะเข็บชายแดนแถบกำพูชา โดยได้นำรูปผู้ต้องสงสัยชายเสื้อเหลืองมาติดตาม ด่านตม.คลองลึก จังหวัดสระแก้ว ซึ่งหลังจากมีภาพคนร้ายที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาติดไว้ ก็มีชาวกำพูชาแห่กันมาดู และถ่ายรูปส่งให้แก่ญาติพี่น้องเพื่อช่วยตามจับ หรือให้เบาะแส เนื่องจากการให้เบาะแสอันนำไปสู่การจับกุมคนร้ายจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากเหตุร้ายที่น่าจะเกิดซ้ำแล้ว ยังมีรางวัลนำจับถึง 10 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ

อย่างไรก็ตามการจะเรียกขวัญและกำลังใจของคนในชาติ รวมถึงความเชื่อมั่นของคนในชาติและต่างชาติ ให้กลับคืนมาได้เร็วที่สุดนั้น จะต้องรีบจับตัวคนที่กระทำผิดมาให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนที่ใครจะมาทำ เรื่องร้ายๆ แบบนี้ แล้วลอยนวลไปได้ง่ายๆ  และสุดท้ายผมขอให้ประเทศผ่านเรื่องร้ายๆ กลับไปสู่ความสงบสุขในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ สาธุ