Day: November 11, 2015

สัจจะธรรมของชีวิต

หลายครั้ง เริ่มรู้สึกมีความ เข้าใจว่า เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตรสหาย เริ่มทยอยจากเราไป รู้สึกถึงชีวิตล้วน อนิจจัง

หลายครั้ง เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ ไม่ว่าจะเสียดาย หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้อง เป็นไปโดยวิถีแห่ง ธรรมชาติ

หลายครั้ง เริ่มตื่นรู้ นอกจากเราต้อง ทำดีกับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ ดีงามให้กับคนที่ดี กับเราให้มากเท่า ทวีคูณ

หลายครั้ง เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาหาได้บ่มเพาะ ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ ให้เห็นถึงธาตุแท้ ของผู้คน

หลายครั้ง เริ่มรู้ซึ้ง นอกจากพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่ จะคอยอนุเคราะห์ โอบอุ้มและให้อภัย เราเหมือนเช่นที่ ท่านให้กับเรา

 

เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต หวงแหนทุกวันเวลา ที่ผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิตอย่างสงบ ต่อไป.

“หลายปีนี้ รู้หรือยัง มาคนเดียว ก็กลับไปคนเดียว ไม่มีคนติดตามไปด้วย”

หูตึง ต้องพึ่ง “กระเทียม”

สมัยโบราณ โรคหูตึง เป็นโรคยอดฮิตที่มีคนเป็นกันเยอะ ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่มีอายุมากๆ เมื่อเป็นแล้วหูจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง ไม่ใช่หูบอดสนิท ใครพูดจาด้วยจะต้องพูดเสียงดังๆจึงจะเข้าใจกัน บางครั้งคุยกันดีๆผู้ที่พูดด้วยลืมตัวนึกว่าคุยอยู่กับคนหูปกติ ลดเสียงพูดลงทำให้คนที่เป็นโรคหูตึงเข้าใจผิดคิดเป็นคนละเรื่องไปก็มี ประเด็นแบบนี้บรรดาตลกคาเฟ่นิยมนำไปแสดงล้อเลียนเป็นประจำ ผู้เป็นโรคหูตึงบางคนจึงใช้วิธีดูริมฝีปากผู้สนทนาด้วยก็พอเข้าใจได้ คนใกล้ตัวไม่อยากพูดด้วยเพราะรำคาญ ซึ่ง ในสมัยโบราณหมอยาพื้นบ้าน มีวิธีรักษาหรือแก้โรคหูตึงได้ง่ายๆคือ

เอา “กระเทียม” กะจำนวนตามต้องการตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาเฉพาะน้ำหยอดเข้ารูหู ทิ้งไว้สักระยะแล้วควํ่าให้น้ำออกจากหู ตำหยอดวันละ 3-4 ครั้ง ตามแต่สะดวก 1-2 สัปดาห์ อาการโรคหูตึงจะดีขึ้นและหายได้ เมื่อหายแล้วก็หยุดทำ มีอาการเมื่อไหร่สามารถตำหยอดได้อีก สูตรนี้ใช้หยอดเฉพาะโรคหูตึงอย่างเดียว หากหูเป็นน้ำหนวกใช้ไม่ได้