5 ทักษะของการอยู่รอดขั้นพื้นฐาน

การเรียนรู้ การฝึกทักษะ ด้านการอยู่รอด จากสถานการณ์จำลองนั้น จะทำให้คุณได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ในหลายๆด้าน เป็นการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากเราไม่สามารถทราบแน่ชัดว่า จะเกิดที่ไหนอย่างไร สภาพแวดล้อม เวลา สถานการณ์เป็นอย่างไร
ผู้ที่เคยผ่านการรอดชีวิตมาก่อนนั้น ได้วิเคราะห์แล้วว่า 5 ทักษะ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ จำเป็นในการอยู่รอด
และนอกจากนี้ ควรมีการฝึกฝน ให้เกิดความชำนาญ เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
1. รู้วิธีการจุดไฟ การอยู่รอดที่ดี ควรรู้จักการจุดไฟให้เป็น ไฟให้ความอบอุ่นได้ ถึงแม้คุณจะอยู่สภาพแวดล้อมที่หนาวจัด
หรือมีเสื้อผ้าแค่น้อยชิ้น คุณก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ นอกจากนี้ ไฟยังสามารถให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ป้องกันอันตรายจากสัตว์ แมลงบิน ทำให้เสื้อผ้าแห้ง
อีกทั้งสามารถทำอาหารและต้มน้ำเพื่อดื่มได้ ปราศจากเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่นี้ ควันไฟก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือได้ในระยะไกลมากๆอีกด้วย
2. ที่พักอาศัยและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องด้วยสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ร้อน ฝน หนาว หิมะ แสงแดด ลม ที่พักอาศัยและเครื่องนุ่งห่มจึงจำเป็นอย่างมาก
เพื่อปกป้องร่างกายของคุณ นอกจากนี้ ยังช่วยปกป้องคุณจากแมลงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อคุณ
3. ส่งสัญญาณ การส่งสัญญาณเป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี
เช่น การใช้ควันไฟ การใช้ไฟฉาย การใช้เสื้อผ้าสีสดใส การใช้กระจกสะท้อนแสง การเป่านกหวีด การใช้แท่งเรืองแสงต่างๆ
4. อาหารและน้ำ เมื่อได้ก็ตามที่คุณวางแผนไปไหน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีอาหารและน้ำ ติดตัวไว้เสมอ เพื่อความอยู่รอดของคุณ
หากเกิดสถานการณ์ที่คุณไม่เคยคาดฝัน อาหารและน้ำ มีความจำเป็นต่อร่างกายมากที่สุด หากอาหารและน้ำมีจำกัด ดังนั้นสิ่งสำคัญ
คุณควรรู้จักวิธีการวางแผนการดื่มน้ำ และอาหาร นอกจากนี้ ควรรู้จักการหาอาหารตามสภาพแวดล้อมที่คุณไปเยือน คุณสามารถไม่ทานอาหารได้เป็นเดือน
แต่คุณไม่สามารถขาดน้ำได้เกิน 3 วัน นอกจากนี้ ควรเรียนรู้การทำน้ำให้สะอาด เช่น การต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค การใช้เครื่องกรองน้ำพกพา การใช้ยาเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเป็นต้น
5. การปฐมพยาบาล คุณควรเตรียมชุดปฐมพยาบาลไว้ตลอดเวลา เพราะการบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เป็นการลดความบาดเจ็บที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การมีชุดปฐมพยาบาลยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วย