Holiday palace คาสิโนสัญชาติอินโดที่มีการขยายสาขาได้มากที่สุด

คาสิโน holiday palace มีการก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานถือเป็นสถานที่แรกๆที่เข้ามาก่อตั้งในประเทศกัมพูชาถ้าไม่รวมคาสิโนหลักๆเจ้าดังๆในเมืองหลวง คาสิโนนี้ก้น่าจะเป็นแหลล่งเงินทุนที่มหาศาลและสร้่างรายได้มากมายพอสมควร คาสิโนไม่ได้นำพามาซึ่งการพนันเท่านั้นเพราะยังได้นำพามาซึ่งความเจริญเติบโตของพื้นที่ในประเทศที่ไปก่อตั้ง มีการค้าขายแลกเปลี่ยน และการว่าจ้างแรงงานในจำนวนมากทำให้ประชากรในประเทศนั้นมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนสาขา ณ ปัจจุบันของ holiday palace ส่วนมากจะอยู่บริเวณแถบชายแดนไทย-กัมพูชา ตอนนี้เปิดกิจการอยู่ 3สาขา คือ

holiday palace เป็นสถานที่แรกที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยในสมัยก่อนนั้นการเข้าพักของลูกค้ายังคงใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นโรงแรม โดยก่อตั้งที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำกรายการถ่ายทอดสดพนันออนไลน์ ณ ปัจจุบันนี้อีกด้วย………